Alapító okirat

I. Célkitűzések, feladatok

1. A Fiatal Sebészek Szekciója a Magyar Sebésztársaság (MST) keretein belül, annak részeként és annak szabályait betartva kíván működni, munkájával az MST tevékenységét erősítve, az MST Vezetőségének támogatását élvezve.

2. A Fiatal Sebészek Szekciójának feladata a sebészet területén tevékenykedő fiatal (40 év alatti) sebész szakorvosok és szakorvosjelöltek között rendszeres munkakapcsolat megszervezése és fenntartása. A Fiatal Sebészek Szekciója képzési feladatot kíván betölteni tagjai között, támogatni kívánja a szakképzés elméleti és gyakorlati megvalósulását (naprakész információk továbbításával, aktuális felhívások, pályázatok ismertetése, nemzetközi, hazai irányelvek stb.) rendszeres konferenciák keretében illetve internetes fórumon, honlapján keresztül. A Fiatal Sebészek Szekciója további célja a különböző profilú sebészeti osztályok, intézetek munkájának bemutatása, megismertetése és a szakmai kapcsolatok fejlesztése.

3. A Fiatal Sebészek Szekciójába felvételt nyert sebész szakorvosok kiemelt feladata a sebészet szakvizsgára készülők segítése, a szakvizsga anyagával és a szakvizsga kritériumainak teljesítésével kapcsolatos naprakész információk megosztása. A Fiatal Sebészek Szekciójának további célja a rendszeresen megrendezésre kerülő találkozók kapcsán az aktuális témában egy képességfejlesztő tréning megszervezése.

4. A Fiatal Sebészek Szekciója a célok és feladatok megvalósítása érdekében az MST honlapjába integrálva interaktív honlapot hoz létre, amelynek segítségével megoldható a friss információk széleskörű elérhetősége, és egy olyan fórum üzemeltetése, amelyen keresztül a tagság folyamatosan kommunikálhat szakmai és szakmapolitikai témákban.

5. A Fiatal Sebészek Szekciója célul tűzi ki a társszakmák hasonló magyar és külföldi szerveződéseivel történő rendszeres együttműködés kiépítését.

6. A Fiatal Sebészek Szekciója rendszeresen megrendezi a Fiatal Sebészek Szekciójának Kongresszusát, amely a továbbképző jellege mellett lehetőséget biztosít érdekesnek vélt klinikai esetek interaktív megbeszélésére, valamint beszámolót kér az M-START keretében kongresszusi részvételt nyert kollégáktól, hogy a meglátogatott kongresszus üzenetét átadják. A kongresszus lehetőséget biztosít több speciális jártasság elsajátítására (tréning), melyet a témában elismert, jártas kollégák vezetnek.

II. Tagság, vezetőség

1. A Fiatal Sebészek Szekciójának rendes tagja lehet minden 40 év alatti MST tag, aki az Alapító Okiratban foglaltak elfogadását aláírásával erősíti meg, és a Fiatal Sebészek Szekciójának működéséhez szükséges adataival a Szekciót ellátja. A tagság 40 év felett megszűnik. Pártoló tagja lehet mindenki más, aki az Alapító Okiratban foglaltak elfogadását aláírásával erősíti meg, és a Fiatal Sebészek Szekciójának működéséhez szükséges adataival a Szekciót ellátja.

2. A szekció a vezetőségét kétévente választja. A 40. életévét betöltő vezetőségi tag tisztségét a mandátum lejártáig látja el, addig szavazati joga megilleti.

3. A Fiatal Sebészek Szekciójának munkáját a Szekció első kongresszusáig ügyvezető testület irányítja. A vezetőség és a tisztségek megválasztására a Fiatal Sebészek Szekciójának első kongresszusán kerül sor. A kongresszus tervezett időpontja 2013. április. 12-14.

Alapító tagok:

Dr. Szijártó Attila egyetemi adjunktus – Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika
Dr. Ónody Péter szakorvosjelölt – Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika
Dr. Szűcs Ákos egyetemi tanársegéd – Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika
Dr. Dede Kristóf adjunktus– Uzsoki Utcai Kórház Sebészeti Osztály
Dr. Papp András egyetemi adjunktus– Pécsi Tudományegyetem Sebészeti Klinika
Dr. Simonka Zsolt egyetemi tanársegéd – Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika
Dr. Zsoldos Péter adjunktus – Petz Aladár Megyei Oktatókórház, Sebészeti Osztály